Thursday, July 22, 2010

Mengingati kiamat bangkitkan keinsafan

AL-QURAN adalah kitab dan mukjizat paling indah. Keindahannya bukan sekadaruntuk diperdengarkan bacaannya tetapi diambil perhatian mengenai peringatan danancaman yang dijelaskan dalam ayatnya sebagai menambahkan ketaatan manusiakepada Allah pencipta semesta alam.

Allah berfirman yang bermaksud:
“Apabila matahari digulung dan bintang berjatuhan dan apabila gunungdihancurkan dan unta yang bunting ditinggalkan tidak dipedulikan dan apabilabinatang liar dikumpulkan dan lautan dijadikan meluap dan apabila rohdipertemukan dengan tubuh, bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup ditanya keranadosa apakah ia dibunuh, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka danlangit dilenyapkan dan apabila api neraka jahim dinyalakan dan syurgadidekatkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dikerjakannya,sesungguhnya Aku bersumpah dengan bintang yang beredar dan terbenam demi malamapabila sudah hampir meninggalkan gelap dan demi subuh apabila fajarnya mulamenyingsing, sesungguhnya al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa olehutusan mulia yang mempunyai kekuatan, kedudukan tinggi di sisi Allah yangmempunyai arsy ditaati lagi dipercayai.” (Surah at-Takwir, ayat 1-21)

Rasa takut dan cemas terbayang menekan kita. Ketakutan meliputi seluruh alamdan mencemaskan jiwa serta menggoncang dada. Malah, ketakutan mencengkam seluruhbumi dan langit yang digerakkan lagi oleh ketakutan dan digentarkan pula oleh firman-Nya.

Allah berfirman yang bermaksud:
“Apabila terjadi hari khiamat, tidak seorang pun dapat berdusta mengenaikejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golonganyang lain. Apabila bumi digoncang sedasyatnya dan gunung dihancur luluhkansehancurnya, maka jadilah debu yang berterbangan.” (Sural al-Waqiah, ayat 1-6)

Pada saat lain, ketakutan itu terlintas dalam bayangan dan bergoncang perasaan.Semua itu sebagai peringatan kepada kita untuk menambah ketaatan dan ketakwaan.

Firman Allah yang bermaksud:

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan harikiamat itu adalah suatu kejadian yang besar dan dasyat. Ingatlah pada hariketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusuianaknya. Dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusiadalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk akan tetapi azabAllah itu sangat kerasnya.” (Surah al-Hajj, ayat 1-2)

Demikian gambaran demi gambaran yang ditampilkan Allah mengenai pemandanganhari kiamat. Sesekali perasaan takut merasuk ke jiwa dan pada saat lainberasakan kemantapan dan ketenangan. Sesekali terbayang api neraka yang membakar dan sesekali pula hembusan sejukangin syurga menerpa, lantaran itu pengenalan terhadap alam akhirat menjadipenting dan sempurna sebelum hari yang dijanjikan itu tiba.

Firman Allah yang bermaksud:
“Hari kiamat; apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu?Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunungadalah seperti bulu yang dihamburkan.” (Surah al-Qariah, ayat 1-5)

Demikian paparan yang diungkapkan al-Quran mengenai peristiwa yang mengerikan.Ungkapan pemandangan kiamat tentu meresap, membangkit kesedaran dan keinsafan.Betapa hari kiamat senantiasa menjadi perhitungan dalam hidup. Ia begitu lekatdalam hati dan lisan. Lantas kita pun bersungguh-sungguh melaksanakan kewajipan dan ketaatan.

Sabda Rasulullah SAW bermaksud:
“Allah akan melipat petala langit di hari kiamat lalu menggenggam dengantangan kanan-Nya seraya berkata; Aku Raja segala raja! Di manakah orang yangmembesarkan diri? Di manakah orang yang menyombong diri? Kemudian Dia melipatbumi dengan tangan kiri-Nya seraya berkata: Akulah Raja segala Raja! Di manakahorang yang menyombong diri?” Allah berfirman yang bermaksud: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong keranasesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan kamu tidak akan mencapaisetinggi gunung.” (Surah al-Isra’, ayat 37)

Kesombongan itu menggelapkan jalan ke syurga, merosak pergaulan, merenggangpertalian, memecah perpaduan. Al-Quran sebagai mukjizat dan penawar selayaknyaditampilkan sebagai panduan, peringatan bukan sekadar bacaan dan nyanyian malahsebagai penyatuan serta keinsafan. Justeru, al-Quran sebagai mukjizat dan penawar bukan saja untuk dihayatikeindahannya, malah memberi petunjuk untuk membina ketaatan, menjadi orangberiman yang membela kebenaran, memelihara diri daripada dosa dan kemurkaan. Mengingati hari akhirat memberi kesedaran dan keinsafan bahawa penghujung jalan terbentang suatu lagi perjalanan yang masih panjang.

No comments:

Post a Comment